Wpisy

Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjatów lub inżynierów), a także dla osób posiadających tytuł magistra ale chcących zdobyć nowe, cenne kompetencje i umiejętności, mamy nową fantastyczną ofertę! Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie w przemyśle i administracji połączone ze studiami podyplomowymi pn. NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA W FIRMIE ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWIE O PROFILU GÓRNICZYM. Dzięki połączeniu programów kształcenia, absolwent po dwóch latach i zdaniu wymaganych programem studiów egzaminów, otrzymuje dwa dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie: dyplom magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Oferta jest także niezwykle korzystna cenowo! Dzięki studiowaniu jednocześnie na studiach II stopnia i podyplomowych, czesne na studiach podyplomowych w semestrze wynosi zaledwie 400,00 zł zamiast 1050,00 zł! Cały koszt studiów podyplomowych w tej ofercie to 1600,00 zł, student oszczędza więc 2600,00 zł – to doskonała okazja na zdobycie dodatkowych, niezwykle cenionych na rynku pracy, kompetencji w atrakcyjnej cenie.

Opis studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi – czytaj więcej.

Ważna informacja do zasad rekrutacji na wyżej wymieniony tok studiów- aby podjąć studia w tej ofercie należy podczas rekrutacji online wybrać specjalność Zarządzanie w przemyśle i administracji podczas wypełniania formularza dokonać wyboru cechy „Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem w Lubinie: tel. 887 380 093, 887 380 098 lub e-mail: wz@ujw.pl. Godziny pracy administracji w Lubinie – czytaj więcej.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego została przedłużona. Serdecznie zapraszamy! Zgodnie z nowymi standardami kształcenia nauczycieli, program tych studiów został zmodyfikowany i dostosowany do obowiązujących przepisów.

Na studia zapraszamy absolwentów pierwszego lub drugiego stopnia kierunków dających przygotowanie merytoryczne do nauczania danego przedmiotu lub prowadzenia zajęć z tego zakresu. Celem studiów jest nabycie przez słuchaczy wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego oraz z dydaktyki, które są niezbędne w efektywnej, profesjonalnej pracy nauczyciela – wychowawcy polegającej na kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły i innych placówek oświatowych.

Studia trwają trzy semestry i są przeznaczone dla osób chcących uzyskać kwalifikacje z zakresu przygotowania psychologiczno-pedagogicznego i dydaktycznego. Zajęcia odbywają się w Polkowicach, w klimatyzowanych i wygodnych salach wykładowych, w trybie weekendowym (sob.-niedz.), jeden lub dwa razy w miesiącu.

Więcej szczegółów dotyczących kierunku znajduje się TUTAJ.

Zapraszamy na studia podyplomowe pn. Nowoczesne zarządzanie kadrami w przedsiębiorstwie i administracji. Rekrutacja została przedłużona! To dwu semestralne, doskonalące studia, prowadzone na Wydziale Nauk Społecznych w Polkowicach. Program składa się z siedmiu bloków tematycznych, których celem jest przekazanie wartościowych umiejętności projektowania i implementowania nowoczesnych narzędzi oraz kompleksowej i nowoczesnej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.  Koszt studiów to 1450,00 zł za semestr. Nie pobieramy opłaty wpisowego. Serdecznie zapraszamy! Po więcej informacji zapraszamy pod numerem telefonu 767 465 324 lub e-mail podyplomowe@ujw.pl.

Szczegóły dotyczące studiów podyplomowych znajdują się na stronie www.podyplomowe.ujw.pl

Jeśli marzy Ci się praca z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym (kl. I-III SP), masz przygotowanie pedagogiczne, chęć doskonalenia się i zdobycia nowych kwalifikacji, studia podyplomowe pn. EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA w UJW są dla Ciebie! Nie ma co zwlekać tylko złożyć podanie o przyjęcie na studia podyplomowe już teraz! Planowane uruchomienie studiów*: maj 2019 r., planowane zakończenie: czerwiec 2020 r.

Podczas studiów dowiesz się wielu ciekawych rzeczy i poznasz nowych ludzi. Zajęcia prowadzone są zarówno przez naukowców z dużych ośrodków akademickich (np. Zielona Góra, Wrocław) jak i przez praktyków na co dzień pracujących w zawodzie nauczyciela przedszkola lub edukacji wczesnoszkolnej.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych w UJW jest:

  • zdobycie zaliczeń ze wszystkich przedmiotów,
  • odbycie i zaliczenie praktyki zawodowej,
  • zdanie egzaminu końcowego (słuchacze NIE piszą pracy dyplomowej!).25

Masz pytania? Zadzwoń 767465324 lub napisz podyplomowe@ujw.pl

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdziesz -> TUTAJ.

 

*studia zostaną uruchomione pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej wymaganej liczby chętnych.

Serdecznie zapraszamy na studia podyplomowe z Terapii pedagogicznej z arteterapią! Od tego roku akademickiego te studia podyplomowe realizowane będą w trakcie dwóch semestrów, co oznacza, że już w lipcu absolwenci będą mogli cieszyć się nowymi kwalifikacjami!

Planowane uruchomienie studiów to koniec października. Są jeszcze wolne miejsca, więc zapraszamy do składania podań.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się TUTAJ.

Masz pytania? Dzwoń 767465324 lub pisz na podyplomowe@ujw.pl

Dowiedz się więcej o studiach podyplomowych w UJW na stronie www.podyplomowe.ujw.pl 

Oferta kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. W związku z tym wprowadzamy dwie nowości, kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli biologii i geografii oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa.

Realizacja studiów wrzesień 2018-czerwiec 2019! (pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby chętnych). Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 53 24, e-mail: podyplomowe@ujw.pl.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych do pracy na stanowisku nauczyciela biologii, geografii i przyrody lub wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Studia trwają trzy semestry a zajęcia odbywają się w weekendy, jeden lub dwa razy w miesiącu w siedzibie UJW w Polkowicach (ul. Skalników 6b – mapka dojazdu).

Program każdego z nowych kierunków studiów obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno–metodycznych oraz warsztatowych. Uwzględnia wskazania zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 6.02.2012 r. Poz. 131).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów, zaliczenie praktyki zawodowej i zdanie egzaminu końcowego.

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Więcej o rekrutacji tutaj.

Sprawdź pełną ofertę studiów podyplomowych UJW.