Wpisy

Dla absolwentów studiów I stopnia (licencjatów lub inżynierów), a także dla osób posiadających tytuł magistra ale chcących zdobyć nowe, cenne kompetencje i umiejętności, mamy nową fantastyczną ofertę! Studia magisterskie (II stopnia) na kierunku Zarządzanie w specjalności Zarządzanie w przemyśle i administracji połączone ze studiami podyplomowymi pn. NOWOCZESNE METODY ZARZĄDZANIA W FIRMIE ORAZ PRZEDSIĘBIORSTWIE O PROFILU GÓRNICZYM. Dzięki połączeniu programów kształcenia, absolwent po dwóch latach i zdaniu wymaganych programem studiów egzaminów, otrzymuje dwa dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie: dyplom magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Oferta jest także niezwykle korzystna cenowo! Dzięki studiowaniu jednocześnie na studiach II stopnia i podyplomowych, czesne na studiach podyplomowych w semestrze wynosi zaledwie 400,00 zł zamiast 1050,00 zł! Cały koszt studiów podyplomowych w tej ofercie to 1600,00 zł, student oszczędza więc 2600,00 zł – to doskonała okazja na zdobycie dodatkowych, niezwykle cenionych na rynku pracy, kompetencji w atrakcyjnej cenie.

Opis studiów II stopnia ze studiami podyplomowymi – czytaj więcej.

Ważna informacja do zasad rekrutacji na wyżej wymieniony tok studiów- aby podjąć studia w tej ofercie należy podczas rekrutacji online wybrać specjalność Zarządzanie w przemyśle i administracji podczas wypełniania formularza dokonać wyboru cechy „Studia II stopnia ze studiami podyplomowymi”.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Dziekanatem w Lubinie: tel. 887 380 093, 887 380 098 lub e-mail: wz@ujw.pl. Godziny pracy administracji w Lubinie – czytaj więcej.