Studia inżynierskie

To studia techniczne I stopnia trwające 3,5 roku (7 semestrów). Pozwalają na zdobycie tytułu zawodowego inżyniera. Dają możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz uniwersalnych i niezwykle przydatnych kompetencji inżynierskich. Po studiach inżynierskich można kontynuować kształcenie na studiach II stopnia, zarówno w UJW, jak i w innych ośrodkach akademickich w Polsce i pozostałych krajach UE. Można także podjąć różnego rodzaju studia podyplomowe, także te oferowane przez UJW. Zajęcia na studiach technicznych prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukową, jak i przez praktyków- specjalistów wywodzących się z lokalnego przemysłu. Studia inżynierskie prowadzone są w Polkowicach w Lubinie.

Polkowice

INFORMATYKA

Specjalności:
  • Informatyka przemysłowa NOWOŚĆ
  • Systemy i sieci komputerowe

LOGISTYKA

Specjalności:

  • Logistyka przedsiębiorstw
  • Logistyka transportu kolejowego NOWOŚĆ

MECHATRONIKA

Specjalności:

  • Automatyzacja i robotyzacja procesów przemysłowych NOWOŚĆ

Lubin

GÓRNICTWO I GEOLOGIA

Specjalności:
  • Techniki eksploatacji złóż
  • Maszyny i urządzenia górnicze
  • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż NOWOŚĆ

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

Specjalności:

  • Inżynieria procesów produkcji
  • Menadżer przemysłu 4.0 NOWOŚĆ