na zdjęciu młody człowiek pokazuje eksperymenty podczas zakończenia roku UD

W piątek, 31 stycznia, odbyło się uroczyste ukończenie roku na Uniwersytecie Dziecięcym. Rektor – dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW życzył dzieciom fascynujących eksperymentów, Burmistrz Łukasz Puźniecki zachęcał do tworzenia, odkrywania i pogłębiania zainteresowań, tak jak czynił to przed laty doktor Jan Wyżykowski, patron tej uczelni.
Płonące ręce, strzelająca butelka, banan zamiast młotka i wiele innych ciekawostek zobaczyli młodzi studenci w trakcie pokazu chemicznego poprowadzonego przez popularyzatora nauk przyrodniczych – Mateusza Stockiego.
W trakcie uroczystości zostały rozdane dyplomy, wyróżnienia i upominki ufundowane m. in. przez Gminę Polkowice.