na zdjęciu wykładowca podczas zajęc ze studentami

16 stycznia br. w siedzibie naszej Uczelni odbyło się Seminarium specjalistyczne pt. „Aktualne problemy i rozwój kompetencji miękkich w oświacie”. Uczestniczyli w nim przede wszystkim dyrektorzy szkół ponadpodstawowych z powiatu polkowickiego, lubińskiego, głogowskiego oraz jeleniogórskiego. Gościliśmy także przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego: wicestarostów powiatu polkowickiego i głogowskiego oraz wiceprzewodniczącą rady powiatu lubińskiego. Seminarium zostało zorganizowane przy współpracy UJW oraz Związku Powiatów Polskich.

Podczas Seminarium odbyły się następujące prelekcje:

  • Raport dotyczący edukacji – Grzegorz Kubalski, ZPP,
  • Przemiany ICT a wyjaśnienie mechanizmów budowania wiedzy (przegląd teorii i dobrych praktyk) – dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ,
  • Wizerunek jest wartością – dr Jerzy Widerski, prof. UJW,
  • Kompetencje nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – dr Agnieszka Nowicka, UWr,
  • Rozwiązywanie konfliktów w organizacjach – dr hab. Stanisław Witkowski, prof. UJW.

Seminarium stanowiło jeden z elementów współpracy UJW ze szkołami regionu. Działania partnerskie obejmują także m.in. zajęcia dla uczniów w szkołach średnich i podstawowych oraz spotkania edukacyjne na ternie Uczelni. Podczas spotkania słuchacze mogli usystematyzować zdobytą wiedzę teoretyczną oraz wziąć czynny udział w dyskusji. Seminarium było doskonałym miejsce do wymiany doświadczeń.

Mam nadzieję, że uda nam się odpowiedzieć również w przyszłości na Państwa potrzeby i zorganizować podobne seminaria niebawem. Bardzo się cieszymy, że możemy Państwa tak licznie gościć – mówił do uczestników spotkania dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW, rektor Uczelni.