grupa ludzi uśmiechająca się przed wejściem do fabryki części samochodowych

11.01.2020 roku w ramach przedmiotu Infrastruktura logistyczna studenci Logistyki drugiego roku wraz z prof. Tomaszem Smalem uczestniczyli w wycieczce do fabryki Volkswagen Motor Polska Sp. z o. w Polkowicach.

Uczestnicy wyjazdu mieli okazję zapoznać się z procesami technologicznymi, infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną oraz organizacją pracy w zakładzie. Nie zabrakło również podstawowych informacji dotyczących wytwarzania silników i części do nich potrzebnych. Ze względu na dużą automatyzację stanowisk pracy studenci mogli obserwować na bieżąco pracę robotów.

Dzięki wiedzy zdobytej w ciągu pierwszego roku nauki, studenci mogli wykazać się znajomością wielu procesów, metod i strategii logistycznych, które mogli zaobserwować i nazwać, tym razem w praktyce, w konkretnym przedsiębiorstwie.

Angelika Parowicz, studentka II. roku Logistyki przedsiębiorstw