Oferta kwalifikacyjnych studiów podyplomowych dla nauczycieli dostosowywana jest do potrzeb rynku pracy. W związku z tym wprowadzamy dwie nowości, kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli biologii i geografii oraz wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa.

Realizacja studiów wrzesień 2018-czerwiec 2019! (pod warunkiem zgłoszenia się minimalnej liczby chętnych). Zainteresowanych prosimy o kontakt: tel. 76 746 53 24, e-mail: podyplomowe@ujw.pl.

Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy kwalifikacji niezbędnych do pracy na stanowisku nauczyciela biologii, geografii i przyrody lub wiedzy o społeczeństwie i edukacji dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej i szkołach ponadpodstawowych.

Studia trwają trzy semestry a zajęcia odbywają się w weekendy, jeden lub dwa razy w miesiącu w siedzibie UJW w Polkowicach (ul. Skalników 6b – mapka dojazdu).

Program każdego z nowych kierunków studiów obejmuje 350 godzin zajęć dydaktycznych oraz 120 godzin praktyki i realizowany jest w formie zajęć teoretyczno–metodycznych oraz warsztatowych. Uwzględnia wskazania zawarte w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonania zawodu nauczyciela (Dz.U. z 6.02.2012 r. Poz. 131).

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen z przedmiotów objętych planem studiów, zaliczenie praktyki zawodowej i zdanie egzaminu końcowego.

Czekamy na Wasze zgłoszenia! Więcej o rekrutacji tutaj.

Sprawdź pełną ofertę studiów podyplomowych UJW.