kobieta i mężczyzna siedzą na pzreciwko siebie przy komputerach

Mury Uczelni Jana Wyżykowskiego opuściło właśnie blisko 50-ciu, świeżo upieczonych inżynierów.

W ostatnich dniach na łączach internetowych Uczelni Jana Wyżykowskiego bywało gorąco. Wszystko za sprawą egzaminów dyplomowych.

Od lat cieszący się ogromnym zainteresowaniem kierunek Górnictwo i geologia ukończyło w tym roku akademickim około 30 absolwentów. – Do egzaminów przystąpili studenci specjalności Techniki eksploatacji złóż oraz Maszyny i urządzenia górnicze przyznaje dr inż. Anna Wojciechowicz, Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie. – Wszyscy stanęli na wysokości zadania. Byli znakomicie przygotowani. Na łączach nie było żadnych problemów. Egzaminy online przebiegły wzorowo – dodaje przewodnicząca komisji oraz recenzentka prac dyplomowych.

Zdalne egzaminy mają za sobą także absolwenci kierunków: Mechatronika, Logistyka oraz Informatyka. – Poziom obron był wysoki. Wszyscy dyplomanci uzyskali tytuł zawodowy inżyniera – mówi dr Jan Walczak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych UJW w Polkowicach. – Mimo zdalnej formuły, nie było zakłóceń, komisja egzaminacyjna zadając pytania wysłuchała nie tylko ciekawych odpowiedzi, ale także interesujących prezentacji prac dyplomowych. Wiele pomysłów młodych inżynierów można wdrożyć w praktyce, proponują oni usprawnienia i nowe rozwiązania. Wielu z nich już teraz pracuje w przemyśle – tłumaczy dr Walczak, przewodniczący komisji egzaminacyjnej.  

W komisji egzaminacyjnej na poszczególnych kierunkach uczestniczyli:

Logistyka: dr inż. R. Kaszuba – recenzent, promotor; dr inż. R. Milewski – recenzent, promotor; dr J. Dmowska – promotor; dr inż. P. Stefanek – recenzent; dr J. Walczak- przewodniczący komisji.

Mechatronika: dr inż. S. Giżewski – recenzent, promotor; dr inż. A. Izworski-recenzent – promotor; dr inż. G. Łomotowski – promotor; prof. A. Mituś – promotor; dr J. Walczak  -przewodniczący komisji.

Informatyka: dr inż. Z. Pólkowski, prof. UJW – promotor, recenzent; dr G. Jastrzębski – promotor, recenzent; dr inż. L. Grocholski – promotor; dr J. Walczak – przewodniczący komisji.

Górnictwo i geologia: dr inż. Anna Wojciechowicz – recenzent, przewodnicząca komisji; dr inż. W. Turkiewicz – promotor; dr inż. J. Szymański – recenzent, przewodniczący komisji.

Wszystkim absolwentom, którym udało się zdobyć tytuł INŻYNIERA gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Mamy nadzieję, że już tej jesieni, z niektórymi z nich spotkamy się na studiach II stopnia lub podyplomowych.