męzczyzna siedzący przy biurku, trzyma w dłoni pióro i zapisuje coś na kartce papieru

Na Wydziale Zamiejscowym UJW w Lubinie odbyły się obrony prac inżynierskich. Do egzaminu dyplomowego na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji o specjalności: Inżynieria procesów produkcji przystąpiło 9 osób. Obrony odbyły się online.

Mimo nietypowych warunków organizacyjnych, odbiegających istotnie od tych tradycyjnych, przebieg egzaminu odbył się zgodnie ze scenariuszem egzaminów dyplomowych jakie odbywają się w siedzibie naszej uczelni.  – 9 egzaminów inżynierskich przebiegło bardzo sprawnie bez żadnych zakłóceń na łączach internetowych – powiedział dr inż. Piotr Krysiak, przewodniczący komisji. –  Co ważne, wszyscy studenci kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji obronili swoje prace – przyznaje.

Jedną z dyplomantek była Joanna Babisz, która egzamin zakończyła z wynikiem bardzo dobrym. – Studia na kierunku technicznym pozwalają zdobyć nie tylko wykształcenie, ale także praktyczne przygotowanie do zawodu, co zwiększa szanse na znalezienie interesującej pracy – dodaje już absolwentka UJW. Wiedzę techniczną można wykorzystać nie tylko w życiu zawodowym, ale także codziennym, dlatego koleżankom radzę, aby wybrały kierunek zgodny z własnymi  zainteresowaniami i predyspozycjami, nie patrząc na przyjęte stereotypy – dodaje inż. Joanna Babisz.

W komisji egzaminacyjnej uczestniczyli: dr Jerzy Marcinkowski – promotor, dr inż. Robert Kaszuba – recenzent oraz dr inż. Piotr Krysiak – przewodniczący komisji.

Wszystkim absolwentom, którym udało się zdobyć tytuł INŻYNIERA gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.