Napis Aktywny Samorząd z grafiką na której jest kontur oraz sylwetka osoby siedzącej na wózku

Istnieje możliwości składania wniosków w ramach pilotażowego programu „ Aktywny samorząd” 2021, który finansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie Modułu II tj: POMOC W UZYSKANIU WYKSZTAŁCENIA NA POZIOMIE WYŻSZYM.

Termin przyjmowania wniosków:

od 01-31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),

od 01 września 2021 do 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

Wnioski można składać bez wychodzenia z domu za pośrednictwem platformy SOW (https://sow.pfron.org.pl) lub osobiście w siedzibie PCPR w Polkowicach lub w Lubinie.

Warunki uczestnictwa w Programie w MODULE II:

  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Do Państwa dyspozycji jest także bezpłatna infolinia pod numerem telefonu: 800 889 777.