wynalazek studenta mini szklarnia

Najpierw obronił tytuł inżyniera, potem podarował swój wynalazek Uczelni. Inż. Kamil Niechajewicz, absolwent kierunku Mechatronika w UJW stworzył model szklarni, o której pomarzyć może wielu ogrodników.

Konstrukcja „Inteligentnej przydomowej szklarni” działa w trybie automatycznym i manualnym. W tym pierwszym trybie posiada funkcje automatycznego podlewania, naświetlania roślin, wentylacji czy otwierania dachu. Wszystko oparte jest na czujnikach i może działać samoczynnie. Na razie to tylko prototyp. Ale już robi wrażenie. Powstał pod kierunkiem dr. inż. Stefana Giżewskiego.

 – Szklarnia mojego pomysłu, może znaleźć zastosowanie w produkcji ziół, warzyw czy owocówmówi Kamil Niechajewicz, absolwent kierunku Mechatronika.  – Budowa modelu trwała cztery miesiące i była dość wymagająca ze względu na skomplikowany projekt, złożoność mechanizmów, dobór wszystkich komponentów i podzespołów. Bardzo czasochłonnym procesem okazał się sam program, po wydrukowaniu zajmował kilkanaście stron kartek A4 – dodaje młody wynalazca.

W przyszłości tego typu innowacyjne maszyny mogą okazać się przydatne przede wszystkim w produkcji żywności na dużą skalę. – Na podstawie mojego projektu można skonstruować szklarnię lub kilka szklarni o większych gabarytach, mogą one sięgać od kilku do kilkunastu metrów wysokości i działać niezależnie – dodaje.

K. Niechajewicz jest świeżo upieczonym inżynierem. Swoją pracę dyplomową obronił na ocenę bardzo dobrą, a model szklarni postanowił przekazać naszej Uczelni. Jego konstrukcja posłuży nie tylko do celów naukowych, ale także promocyjnych.

Znaczna cześć prac inżynierskich, które powstają w Uczelni Jana Wyżykowskiego, to prace prototypowe, mające zastosowanie  w praktyce, tak jest i z tym modelem inteligentnej szklarni – mówi dr Jan Walczak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych UJW.

Chcemy, aby najlepsze prace inżynierskie naszych absolwentów można było oglądać w Uczelni Jana Wyżykowskiego. Pokażemy je podczas wykładów, dni otwartych drzwi, a  także podczas targów edukacyjnych – podkreśla.

Warto dodać, że inżynier Kamil Niechajewicz, który podarował uczelni „ Inteligentną przydomową szklarnię” już wkrótce zamierza opatentować swój wynalazek.