Uścisk dwóch dłoni

Górnictwo i geologia, Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika oraz Informatyka pod skrzydłami lidera w sektorze przemysłu wytwórczego. Patronat nad kierunkami objęła firma Scanway Sp. z o.o.

Idziemy do przodu. Pozyskaliśmy kolejnego partnera w relacjach między Uczelnią a biznesem. Firma Scanway to firma, która posiada bogate inżynierskie doświadczenie w systemach wizyjnych. Ma na swoim koncie ponad 200 technologii przemysłowych oraz doświadczenie we współpracy z setkami zakładów produkcyjnych. W firmie funkcjonują zespoły specjalistów z dziedzin elektroniki, mechatroniki, optyki a także pomiarów przemysłowych.

Porozumienie z Uczelnią przewiduje wiele korzyści dla naszych kierunków studiów inżynierskich. To m.in.: tworzenie „grup patronackich” w szeroko rozumianej branży przemysłu wytwórczego dla studentów zainteresowanych możliwością odbycia praktyk zawodowych, stażu, nabywaniem dodatkowych umiejętności oraz podjęciem pracy w firmie Scanway po ukończeniu studiów w Uczelni. Podpisane porozumienie zakłada również konsultowanie, opiniowanie programów kształcenia na kierunkach Zarządzanie i inżynieria produkcji, Mechatronika oraz Informatyka. Wspieranie Uczelni w zdobywaniu dodatkowych umiejętności przez studentów w zawodzie w ramach „specjalizacji”, w tym współtworzenie programu specjalizacji.

– Przyjęliśmy formułę podążania w kierunku budowania uczelni wysokospecjalistycznej. Jest to proces, do którego zapraszamy m.in. przedsiębiorstwa, których działania mają charakter projektowo-wdrożeniowy. Ścieżki Uczelni i Scanway przecinały się już niejednokrotnie. Dzisiejsze podpisanie porozumienia formalizuje naszą współpracę. Należy zauważyć, że obszary aktywności naszego nowego partnera, górnictwo czy energetyka, są zbieżne z zainteresowaniami uczelni – przyznaje dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW. – Można powiedzieć, że wraz z firmą Scanway będziemy wspólnie kształtować sylwetkę przyszłego inżyniera. Rozwiązania proponowane przez naszego partnera są wykorzystywane w bardzo różnych zakładach przemysłowych, dlatego też nasza współpraca zagwarantuje studentom zdobycie nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności wykorzystania tej wiedzy w praktyce.

Cieszę się na tę współpracę z uczelnią, ponieważ jest to dla nas krok w kierunku kolejnego obszaru – powiedział podczas spotkania Prezes Scanway Sp. z o.o. – mgr inż. Jędrzej Kowalewski. – Co więcej, do pakietu naszych kompetencji będziemy mogli dodać nowe kompetencje z zakresu edukacji– dodał.

Dokument o współpracy z Scanway Sp. z o.o. a UJW został podpisany w siedzibie Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach. Podpisy pod porozumieniem złożyli Prezes– mgr inż. Jędrzej Kowalewski, Członek Zarządu – mgr inż. Mikołaj Podgórski oraz Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW.