Urna wybocza z której wystaje kawałek białej kartki.

Uczelniana Komisja Wyborcza w składzie:
– dr  inż. Stefan Giżewski – przewodniczący,
– mgr inż.  Ewa Zięcina – sekretarz,
– mgr Anna Chlebińska.

w wyniku przeprowadzonych wyborów informuje o następującym składzie ciał kolegialnych na kadencję 2020-2024:

Senat Uczelni Jana Wyżykowskiego

 1. Przedstawiciele nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich, posiadających co najmniej tytuł doktora (po jednym z każdego wydziału):
  – prof. dr hab. inż. Stanisław Piesiak – Wydział Nauk Społecznych i Technicznych,
  – dr inż. Piotr Krysiak – Wydział Zamiejscowy.
 2. Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich (po jednym z każdego wydziału):
  – Vakat– Wydział Nauk Społecznych i Technicznych,
  – mgr Mariusz Rogowski – Wydział Zamiejscowy.
 3. Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi Uczelni:
  – mgr Iwona Budka Oborska.

dr inż. Stefan GiżewskiPrzewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej

Polkowice, 14 grudnia 2020 r.                                               

Obwieszczenie o wynikach wyborów (pdf)