Kobieta siedzącą przy biurku, jest nachylona, na biurku zeszyty, kartki, książki.

Za nami kolejne spotkanie Koła Naukowego Administratywistów UJW. Przed ekranami komputerów zasiadło ponad 30 osób.

Spotkanie odbyło się poprzez aplikację Teams.  Prelekcję pt. „Jak napisać dobry artykuł naukowy?” wygłosił dr hab. Paweł Kuczma, prof. UZ. W wydarzeniu online udział wzięły 33 osoby, wśród nich dr Beata Kohlman, opiekun koła Wolontariusze oraz jego przedstawiciele. Do dyskusji włączyli się również członkowie Koła Naukowego Marketingu ProMa.

Warto dodać, że spotkanie miało na celu rozpoczęcie przygotowań do seminarium kół studenckich w styczniu 2021 oraz międzyuczelnianej konferencji kół studenckich na wiosnę 2021.

Prezesem Koła Naukowego Administratywistów naszej uczelni jest Magdalena Gałka, opiekunem dr Jan Walczak.