grafika ilustracyjna

Informujemy, że dr Jan Walczak, Dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych pełni dyżur dziekański,

w poniedziałki w godz. od 10.00 – 11.00, pozostając w tym czasie do Państwa dyspozycji w siedzibie Uczelni w Polkowicach, pok. A401,

poprzez aplikację Teams, jak również telefonicznie pod numerem tel. 76 746 53 30.

Zapraszamy do kontaktu z Dziekanem w istotnych dla Państwa sprawach.