Urna wybocza z której wystaje kawałek białej kartki.

Uczelniana Komisja Wyborcza Uczelni Jana Wyżykowskiego ogłasza rozpoczęcie wyborów do Senatu na kadencję 2020-2024.

Wszyscy pracownicy mają prawo bez ograniczeń zgłaszać kandydatów w wyborach, na piśmie do komisji wyborczej. Przed umieszczeniem na liście wyborczej wymagana jest pisemna zgoda kandydata. W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, zgłoszenia i zgody kandydatów proszę przesyłać na adres e-mailowy Pani mgr inż. Ewy Zięciny (e.ziecina@ujw.pl) w terminie do 8 grudnia do godz. 15.30 .

Terminarz wyborów

26 listopada 2020 r. – podanie do wiadomości czasu i miejsca przeprowadzenia wyborów.

1) 10 grudnia 2020 r., w trybie zdalnym na platformie Teams o godz. 10.00 odbędzie się spotkanie Pracowników Wydziału Zamiejscowego posiadających co najmniej stopień doktora w celu wyboru jednego przedstawiciela do Senatu.

2) 10 grudnia 2020 r., w trybie zdalnym na platformie Teams o godz. 10.30 odbędzie się spotkanie Pracowników Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych posiadających co najmniej stopień doktora w celu wyboru jednego przedstawiciela do Senatu.

3) 10 grudnia 2020 r., w trybie zdalnym na platformie Teams o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie pozostałych nauczycieli akademickich w celu wyboru jednego przedstawiciela z każdego Wydziału.

4) 10 grudnia 2020,  godz. 9.00, s. A 404  — wybory bezpośrednie na zebraniu wyborczym jednego przedstawiciela pozostałych pracowników Uczelni.

W przypadku braku kworum drugi termin jest wyznaczony na 10 minut po pierwszym.

Wybory do Senatu – treść obwieszczenia (pdf)

Wybory do Senatu – treść obwieszczenia (plik otwarty)