mężczyzna siedziący przy komputerze

Czym jest „Prawo pracy”, co oznacza  „RODO”? Te i wiele innych prawniczych informacji mogli usłyszeć uczniowie I LO w Głogowie podczas spotkania online z naszym ekspertem od prawa pracy drem hab. Januszem Żołyńskim, prof. UJW.

– To pierwszy tego typu wykład online realizowany dla szkół średnich przez naszą Uczelnię – powiedział dr Jan Walczak, Dziekan Wydziału nauk Społecznych i Technicznych Uczelni Jana Wyżykowskiego. Podobnie jak inne placówki pracujemy w aplikacji Teams w związku z tym widzimy możliwość realizacji takich projektów na większą skalę.

Pierwszym tematem wykładu były „Obowiązujące przepisy prawa pracy w świetle Konstytucji i prawa europejskiego”. Wysłuchali go uczniowie klasy o profilu prawno-administracyjnym I LO w Głogowie.

Dzięki regulacjom unijnym w prawie pracy zawdzięczamy pewne postanowienia, które mają charakter bardzo propracowniczy. To m.in. słynne RODO, które funkcjonuje, a w stosunku do którego jest wiele niezrozumienia – mówi dr hab. Janusz Żołyński, prof. UJW. –  Chce powiedzieć, że RODO to akt unijny, jest tzw. prawem wtórnym i został stworzony po to, by chronić prywatność człowieka. Chodzi o to, żeby bez żadnej podstawy prawnej, żaden podmiot, żaden organ, żadne instytucje, żadna osoba fizyczna czy prawna nie ingerowała w nasze prywatne życie. Mówiąc inaczej – jeżeli jest podstawa prawna można domagać się ode mnie określonych danych, informacji. Natomiast jeżeli nie ma, to osoba fizyczna czyli każdy człowiek ma prawo odmówić takiej informacji. Między innymi w Prawie pracy – jest wyraźnie określone jakie dane przyszły pracodawca, a później bezpośredni przełożony może żądać od pracownika – dodaje prof. J. Żołyński.   

Podczas wykładu online młodzi ludzie dowiedzieli się nie tylko o funkcjonowaniu RODO, usłyszeli także wiele innych ciekawostek prawniczych, które niejednokrotnie mogą się przydać w dorosłym życiu. – Jest spore zainteresowanie tego typu wykładami ze strony szkół średnich – dodaje dr Jan Walczak. – Warto podkreślić, że w naszych planach jest podpisanie umowy patronackiej z I LO w Głogowie, a także innymi szkołami średnimi.  Dwa, trzy wykłady w takiej formie w semestrze jesteśmy w stanie zapewne zrealizować – przyznaje dr Walczak.