grafika plakatu

Rozpoczęła się rekrutacja do Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego USpeak, gdzie uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Polkowice mogą szlifować swoje umiejętności językowe. Zajęcia w ramach USpeak potrwają do końca roku 2020, a od roku 2021 zaproponujemy im zupełnie nową, odświeżoną i bogatszą ofertę programową. Prowadzony w UJW projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Polkowice i skierowany jest do młodych mieszkańców Gminy.

Ze względów bezpieczeństwa w tym roku eliminacje do Akademii odbędą się online w następujących terminach:

  • 8 września dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (USpeak I),
  • 9 września dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych (Uspeak II).

Uczestnik konkursu „USpeak I” (uczeń kl. IV-VI) przygotowuje i prezentuje w języku angielskim piosenkę lub wiersz (czas dowolny) i odpowiada na dwa pytania zadane przez komisję konkursową.

Uczestnik konkursu „USpeak II” (uczeń kl. VII i VIII) bierze udział w teście online oraz odpowiada ustnie w języku angielskim na dwa pytania zadane przez komisję konkursową.

Aby wziąć udział w eliminacjach należy wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy w terminie do 4 września włącznie. Przejdź do formularza – tutaj.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu eliminacji zostaną przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym zgłaszającym dziecko do Akademii za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail wskazany w zgłoszeniu).