Uczelnia Jana Wyżykowskiego inauguracja roku akademickiego - zdjęcie ilustracyjne

Rozwijamy istniejące kierunki studiów, wzbogacamy dotychczasową ofertę. Mamy 10 kolejnych, nowych, interesujących specjalności. Wspólnie z KGHM rozpoczynamy kształcenie dualne, proponujemy także studia II stopnia z podyplomowymi. Według rankingu „Perspektywy 2020” plasujemy się na 37 miejscu wśród 50 najlepszych z ponad 300 istniejących, niepublicznych uczelni w kraju.

Wychodzimy naprzeciw studentom. Kształcimy nowocześnie, spełniając najnowsze standardy naukowe. Studia dualne to nowa propozycja edukacyjna. Umożliwia ona  podejmowanie zatrudnienia w czasie studiów w firmie, której pracownicy prowadzą zajęcia dydaktyczne znajdujące się w programie studiów, kształtujące umiejętności praktyczne. U nas tego typu kształcenie możliwe jest wspólnie z największym pracodawcom w regionie – KGHM Polska Miedź S.A. na kierunku Górnictwo i geologia. Studia inżynierskie 3,5 letnie o trzech specjalnościach: Techniki eksploatacji złóż, maszyny i urządzenia górnicze oraz tegoroczna nowość – poszukiwanie i rozpoznawanie złóż. Ponadto porozumienie przewiduje realizowanie programów stypendialnych dla najlepszych studentów i absolwentów UJW. Po zakończeniu nauki otrzymają oni certyfikaty stypendysty Polskiej Miedzi.

Opracowujemy także program kształcenia czy organizację praktyk zawodowych dla naszych studentów Mechatroniki i Zarządzania i inżynieria produkcji. Nad tymi kierunkami patronat objął Bosch Rexroth.

W ciągu ostatniego roku udało się także podpisać umowę o współpracy z KGHM Metraco, jedną z kluczowych spółek potęgi miedziowego holdingu. Uczelnia przyjęta została także w  poczet największego w regionie – Związku Pracodawców Polska Miedź.

Stawiamy na rozwój – artykułuje dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW. – Pozyskaliśmy najważniejszych partnerów w historii uczelni. Dla nas ważny jest każdy student i absolwent, który opuszcza mury uczelni, a pozyskane umiejętności będzie umiał wykorzystać w środowisku gospodarczym – dodaje rektor uczelni.

Obecnie kształcimy na poziomie licencjackim, inżynierskim i magisterskim. Mamy również  bogatą ofertę studiów podyplomowych. Dla przyszłych studentów opracowaliśmy 10 nowych, ciekawych specjalności na wszystkich kierunkach. Dotyczy to Administracji, Pedagogiki, Mechatroniki, Informatyki, Logistyki Zarządzania I i II stopnia oraz wyżej wymienionych wcześniej kierunków – Górnictwo i geologia, a także  Zarządzanie i inżynieria produkcji. Oferujemy również Prawo – jednolite, pięcioletnie. Nowością na naszej uczelni są studia magisterskie z podyplomowymi. – Dzięki połączeniu programów kształcenia absolwent po dwóch latach i zdaniu wymaganych programem studiów egzaminów, otrzymuje dwa dokumenty potwierdzające zdobyte wykształcenie – dyplom magistra oraz świadectwo ukończenia studiów podyplomowych – zaznacza dr Jerzy Widerski, prorektor ds. zapewniania jakości kształcenia UJW. –  To dla naszych studentów przede wszystkim oszczędność czasu i pieniędzy, szersze kompetencje, więcej umiejętności, a co za tym idzie większe szanse na rynku pracy – przyznaje  prorektor.

Tymczasem rekrutacja na studia trwa. Fundacja Edukacyjna Perspektywy już po raz 21. opublikowała ranking najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Według klasyfikacji znaleźliśmy się na 37 miejscu wśród 50 najlepszych, z ponad 300 istniejących, niepublicznych uczelni w kraju. – To całkiem dobry wynik – przyznaje Tadeusz Kierzyk, rektor UJW. – Dziś każda uczelnia w Polsce walczy o studenta. My w kraju jesteśmy jedyną, niepubliczną wśród czterech uczelni wyższych kształcących na kierunku górniczym. Cieszymy się, że chętnych na inne kierunki specjalnościowe także przybywa. Zdecydowaliśmy, że kandydaci, którzy złożą dokumenty na studia w odpowiednim biurze rekrutacji do końca sierpnia br., a przypomnę mamy dwie lokalizacje Polkowice i Lubin, zapłacą niższe czesne na pierwszym roku studiów 2020/2021.

Warto podkreślić, że nasza uczelnia zapewnia warunki do nauki i rozwoju. Możemy się poszczycić profesjonalną kadrą dydaktyczną. Student może liczyć na ciekawe zajęcia warsztatowe i laboratoryjne ze specjalistami i praktykami w swoim fachu. Mamy nowoczesne laboratoria doposażone  przy wsparciu m.in. Fundacji Polska Miedź i KGHM. Stwarzamy możliwość praktyk u największych pracodawców w regionie. Mamy stypendia i wsparcie materialne. Dla tych, którzy chcą poprawnie przygotować dokumenty aplikacyjne oraz efektywnie zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej, czeka Biuro Karier i doradztwo zawodowe. W Uczelni Jana Wyżykowskiego zarówno w polkowickiej siedzibie jak i filii w Lubinie panuje przyjazna atmosfera. W naszym murach można studiować bezpiecznie i blisko domu.

Dla nas najważniejszy jest student. Bez wątpienia studia z nami są doskonałą okazją do tego, aby przygotować się do przyszłego zawodu lub poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje na rynku pracy.

ZAPRASZAMY! Studiuj w sercu Zagłębia Miedziowego. Pamiętaj jesteśmy blisko Twojego domu! Poznaj nas lepiej – www.ujw.pl