zdjęcie stołu prezydialnego na nim dokumenty

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW, podpisał kolejne porozumienie o współpracy. Nowym partnerem UJW zostało KGHM Metraco, jedna z kluczowych spółek potęgi miedziowego holdingu, KGHM Polska Miedź . S.A.

Porozumienie partnerskie zakłada m.in. organizowanie współpracy pomiędzy sferą nauki i biznesu, wdrażanie i realizację wspólnych projektów badawczych, współorganizację konferencji, warsztatów i szkoleń, propagowania przedsięwzięć gospodarczych i naukowych kreujących postęp techniczny i technologiczny.

Podpisane porozumienie to także duża szansa na rozwój dla studentów. Będą mieli możliwość zaangażowania się w prace badawcze i naukowe realizowane w ramach partnerstwa, nie bez znaczenia jest także dostęp dla studentów do infrastruktury technicznej spółki.
W UJW kształcimy praktycznie. Oprócz teorii prezentowanej na wykładach szczególnie cenne są praktyczne umiejętności przekazywane studentom na laboratoriach czy ćwiczeniach – mówi dr T. Kierzyk, rektor UJW. – To, że tak doświadczony partner jak KGHM Metraco chce się dzielić swoim praktycznym doświadczeniem prowadząc zajęcia ze studentami, jest dla nas szczególnie cenne – dodaje dr T. Kierzyk.

Dzięki partnerstwu studenci UJW będą mieli możliwość odbywania staży, praktyk, a także pisania prac dyplomowych opartych o tematy wskazane przez Spółkę, która zapewni dyplomantom pełne wsparcie w zakresie przeprowadzania badań czy opracowywania tematu.
KGHM Metraco także skorzysta na współpracy z Uczelnią. UJW zobowiązuje się m.in. do udostępniania swojego księgozbioru pracownikom Spółki, promowania nowoczesnych rozwiązań technicznych Spółki czy tworzenia lub modyfikowania programów studiów wybranych specjalności w odpowiedzi na zapotrzebowanie Spółki i środowiska gospodarczego.
Wierzę głęboko, że nasza kooperacja oraz efekty synergii przyniosą wymierne korzyści zarówno dla uczelni, całego KGHM-u, jak i dla firmy KGHM Metraco S.A. – dodaje Adrian Szymański, Prezes Zarządu Spółki.

Rektor i Prezes za stołem ściskają sobie prawe dłonie.W Lewych dłoniach trzymają teczki.

Rektor dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW wraz z Prezesem Zarządu KGHM Metraco S.A.- Adrianem Szymańskim.

Rektor i Prezes siedzą przy stolu i podpisuje dokumenty. Stół prezydialny wraz z dwoma krzesłami.