Zdjęcie pracownicy uczelni

Jesteśmy otwarci na współpracę i dyskusję. Za nami interesujące spotkanie w ramach konferencji „Kształcenie kadr w Powiecie Górowskim”. Podczas wizyty przede wszystkim przedstawiliśmy naszą ofertę kształcenia oraz propozycję współpracy w zakresie przedsięwzięć pozadydaktycznych: organizacji konferencji, kursów i szkoleń, a także wykonywania przez UJW usług consultingowych (opracowania strategii, analiz, ekspertyz itp.).

Podczas konferencji mieliśmy okazję obszernie opowiedzieć o misji i działalności naszej uczelniprzyznaje dr Jerzy Widerski, Prorektor ds. zapewniania jakości kształcenia w UJW.Mówiliśmy m.in.  o naszej strategii, o efektach współpracy z ważnymi dla nas partnerami jakimi są – KGHM  Polska Miedź S.A. oraz Bosch Rexroth Polska.

Ofertę kształcenia Uczelni Jana Wyżykowskiego studiów: inżynierskich, licencjackich, magisterskich i podyplomowych dla mieszkańców powiatu górowskiego oraz współpracy dla szkół ponadpodstawowych z tego terenu obszernie przedstawili nasi dziekani:  dr Jan Walczak – Dziekan Wydziału Nauk Społecznych oraz dr inż. Anna Wojciechowicz – Dziekan w Filii UJW w Lubinie.

Ponadto podczas spotkania zebranym gościom zaprezentowano ofertę funkcjonującego w uczelni Centrum Usług Gospodarczych.

Jesteśmy gotowi na organizację i współorganizację różnego rodzaju  szkoleń i konferencji – mówi mgr Anna Chlebińska, Spec. ds. administracyjno – biurowych w UJW. – Oferujemy m.in. wynajem sal konferencyjnych, a także inne usługi tj; doradztwo (consulting), przeprowadzanie audytów czy wykonywanie ekspertyz. Proponujemy także szkolenia w takich dziedzinach jak: prawo, prawo podatkowe, komunikacja, pedagogika, biznes, inżynieria mechaniczna, logistyka czy zarządzanie. Możemy także wspólnie przygotować określone przedsięwzięcie – przyznaje mgr Chlebińska.

Gospodarzem spotkania w Starostwie Powiatowym w Górze była Anna Kolibek, Starosta Górowski. Wśród uczestników konferencji byli: Andrzej Rogala – Wicestarosta Górowski, Irena Krzyszkiewicz – Burmistrz Góry, przewodniczący rad, radni, prezesi spółek, kierownicy jednostek gminnych i powiatowych, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele Policji i Państwowej Straży Pożarnej. – Naszą ofertą edukacyjną i szkoleniową zainteresowane są już m.in. górowskie szkoły, a także inne instytucje z tamtego terenu.  – Jesteśmy otwarci na współpracę i dyskusję – oświadczył Prorektor UJW, dr Widerski.