Zapraszamy na szkolenie pn. Asystent osobisty osób z niepełnosprawnościami, które realizujemy we współpracy z Fundacją Eudajmonia. Rekrutacja trwa! Początek szkolenia to listopad 2021 r.

Cel szkolenia

poszerzenie wiedzy i rozwinięcie praktycznych umiejętności kandydatek i kandydatów w zakresie wspierania procesu integracji osób z niepełnosprawnościami z najbliższym środowiskiem i społecznością lokalną, zwiększanie ich niezależności, samodzielności i aktywności społecznej.

Zakres tematyczny szkolenia został pozytywnie przetestowany przez partnera szkoleń (Fundację Eudajmonia) w trakcie dotychczas realizowanych działań i stanowi podstawę szkolenia i rozwoju kadry pracującej lub chcącej pracować na co dzień z osobami z niepełnosprawnościami.

Czas trwania i forma zajęć

172 godziny wykładów, ćwiczeń, warsztatów i praktyk. Szkolenie będzie się odbywać w formie 2-dniowych zjazdów (sobota-niedziela).

Metody prowadzenia

Szkolenie prowadzone będzie aktywnymi metodami warsztatowymi z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacji nieformalnej (m.in. gry i ćwiczenia szkoleniowe, symulacje różnych rodzajów niepełnosprawności, narzędzia interaktywne), w tym bazujących na dotychczasowym doświadczeniu uczestników/czek i wymianie tych doświadczeń. W warsztatach w charakterze trenerów/rek oraz współprowadzących zajęcia uczestniczą osoby z różnego rodzaju i stopniem niepełnosprawności współpracujące z Fundacją Eudajmonia.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów w wersji elektronicznej (prezentacje, filmy, teksty aktów prawnych) poszerzających i systematyzujących treści poruszane w trakcie zajęć.

Wykładowcy

Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych specjalistów-praktyków oraz kadrę dydaktyczną UJW mających kilkuletnie (min. 3 letnie) doświadczenie w bezpośredniej pracy z OzN z wykorzystaniem w/w form wsparcia oraz posiadających doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń, wykładów i warsztatów.

Wśród prowadzących:

 • dr Agnieszka Nowicka
 • mgr Małgorzata Karlak-Kąca
 • mgr Katarzyna Lotka
 • mgr Katarzyna Ostrowska
 • mgr Aleksandra Kumor
 • mgr Filip Rodzik

Program szkolenia

 1. System wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce na tle rozwiązań europejskich. Wymiar instytucjonalno-prawny. Wprowadzenie do tematyki niepełnosprawności.
 2. Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – geneza, organizacja usługi, zasady i etyka pracy asystenta.
 3. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością ruchową. Obsługa podstawowych sprzętów i pomocy ortopedycznych.
 4. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością narządów słuchu, głosu i mowy.
 5. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i całościowymi zaburzeniami rozwoju.
 6. Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnością narządów wzroku.
 7. Specyfika pracy z osobami z  doświadczeniem kryzysu psychicznego.
 8. Specyfika pracy z osobami niepełnosprawnością neurologiczną (w tym udary/afazja)
 9. Specyfika pracy z osobami z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami otępiennymi.
 10. Aktywizacja i pomoc osobom w wieku starszym.
 11. Praca z otoczeniem osób z niepełnosprawnościami. Sytuacje trudne w pracy asystenckiej.
 12. Alternatywne formy komunikowania się.
 13. Pierwsza pomoc przedmedyczna.
 14. Praktyka.

Warunki ukończenia

Szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem certyfikatu.

Efekt udziału w szkoleniu

Przeprowadzone szkolenie umożliwi uczestnikom poznanie najważniejszych zagadnień teoretycznych innowacyjnych form wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, a także zdobycie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

Uczestnicy/czki szkoleń nabędą wiedzę na temat innowacyjnych metod wspierania oraz aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz rozwiną umiejętności zastosowania tej wiedzy, dostarczonych narzędzi i przedstawionych metod w pracy z OzN.

Rezultaty tych działań będą trwałe i przyczynią się do podwyższenia kwalifikacji osób w nich uczestniczących oraz utrwalenia w nich postaw działania zgodnie z duchem i zasadami Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Kurs ma charakter doskonalący i pogłębiający kompetencje w tym w zakresie.

Koszt

1600,00 zł

Rekrutacja, kontakt, informacje, zapisy

mgr Anna Przegalińska

tel. 767465304, e-mail: a.przegalinska@ujw.pl

Uczelnia Jana Wyżykowskiego, ul. Skalników 6B, 59-100 Polkowice, p. A419 (III piętro)

26 czerwca br. w malowniczym Jakubowie odbyło się wyjazdowe spotkanie Koła Naukowego Administratywistów Uczelni Jana Wyżykowskiego. Podczas spotkania podsumowującego miniony rok akademicki, opiekun naukowy Koła – dr Jan Walczak, wręczył studentom wyróżnienia za aktywną pracę. Członkowie Koła spotkali się z sołtysem Jakubowa, odwiedzili winnice oraz zwiedzili kościół św. Jakuba. Popołudnie zakończyli przy ognisku. Uczestniczyło w sumie 15 osób, studentów kierunków Administracja i Zarządzanie.

W czwartek, 24 czerwca, w godzinach od 18.00-19.30 odbyło się inżynierskie seminarium szkoleniowe, podczas którego studenci poznali funkcjonalności oprogramowania CAD’owskiego i obliczeniowego Bentley Systems (światowego producenta oprogramowania dla inżynierów) w ramach Bentley Institute.

W spotkaniu poprowadzonym przez Aleksandra Przygodę z firmy NoboSolutions (Wrocław) udział wzięło ponad 20 studentów, z kierunków inżynierskich UJW, takich jak: Górnictwo i geologia, Logistyka, Mechatronika, Informatyka oraz Zarządzanie i inżynieria produkcji. Zaprezentowane zostały możliwości oprogramowania inżynierskiego AutoPIPE (analiza rurociągów) oraz Prosteel (modelowanie 2D/3D).

Uczestnicy otrzymają imienne certyfikaty, a także mają możliwość udziału w dalszych bezpłatnych szkoleniach.

Spotkanie odbyło się poprzez aplikację MS Teams.

Organizatorem spotkania był dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Technicznych.

Mamy wiele fantastycznych studentek i studentów i cieszymy się, gdy możemy się pochwalić ich osiągnięciami. Tym bardziej, że właśnie jedna z nich otrzymała z rąk Rektora nagrodę za wysokie osiągnięcia sportowe w dyscyplinie… podnoszenia ciężarów!

Tym niezwykłym, szczególnie wśród kobiet, sportem zajmuje się studentka pierwszego roku kierunku Pedagogika w specjalności Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoterapią, Martyna Mojsa. Podnoszenie ciężarów trenuje od niedawna a na swoim koncie ma już świetne wyniki, jak np. III miejsce w Mistrzostwach Polski AZS w Zamościu (w 2021 r.). Pochodząca z Dolnego Śląska Martyna jest zawodniczką klubu Górnik Polkowice i już na dobre zadomowiła się w Polkowicach.

Martyna jest bardzo ambitną zawodniczką, która zapowiada, że trzecie miejsce to nie jest jej ostatnie słowo! Nie poddaje się nigdy i zapewnia, że jeszcze o niej usłyszymy. Trzymamy kciuki za wszystkie przyszłe sukcesy, nie tylko te sportowe. Martyna to także świadoma kobieta, która myśli też o swojej przyszłości zawodowej, którą wiąże z pedagogiką i pracą z dziećmi ze specjalnymi potrzebami:

Moim celem sportowym na przyszłość jest udział w mistrzostwach Europy, a celem życiowym – praca z dziećmi z problemami rozwojowymi, które wymagają specjalnej troski. Chciałabym, żeby udało mi się te dwie rzeczy połączyć i zostać trenerką zajmującą się rehabilitacją dzieci z trudnościami rozwojowymi – zdradza Maryna.

Martyna trenuje nawet 6 dni w tygodniu, nie przeszkadza jej to jednak w osiąganiu dobrych wyników w nauce.

Studenci mają u nas możliwość łączenia swoich pasji z nauką. Przywiązujemy do tego dużą wagę, bo sądzę, że nie ma nic lepszego jak móc studiować i realizować swoje zainteresowania, a pani Martyna jest tego najlepszym przykładem. Dlatego pomagamy takim osobom, jesteśmy w stanie dokonywać indywidualnej organizacji studiów jeśli są kolizje egzaminów z zawodami, wspierać stypendiami, z obopólną korzyścią dla studenta i dla naszej uczelni

– zapewnia dr Tadeusz Kierzyk, rektor UJW.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy Martynie i trzymamy kciuki za sukcesy sportowe, naukowe i osobiste.

23 czerwca 2021 r. w siedzibie głównej naszej Uczelni w Polkowicach, odbyło się wręczenie Certyfikatów najlepszym studentom i absolwentom kierunku Górnictwo i geologia. Stypendia zostały ufundowane przez Partnera Uczelni, a zarazem Patrona kierunku, KGHM Polska Miedź S.A.

W UJW kształcimy studentów Górnictwa od 2008 r. Mury Uczelni opuściło już setki wykwalifikowanych inżynierów, którzy zasilają szeregi miedziowej spółki (i nie tylko). Wspólnie z KGHM prowadzimy górnicze studia inżynierskie od roku 2020. Miedziowy koncern współtworzy program kierunku tak, aby był idealnie dopasowany do realiów przemysłu górniczego, dba także o praktyczny aspekt kształcenia oraz wspiera najlepszych fundując stypendia. Stypendia będą przyznawane co semestr, tak więc kolejne spotkanie z najlepszymi czeka nas po zakończeniu semestru letniego r.a. 2020/2021. Czy będą to te same osoby? Czas pokaże. Szanse ma każdy! Warunkiem otrzymania stypendium jest wysokie miejsce na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średnich ocen uzyskanych w trakcie trwania semestru. Stypendium przyznawane jest w takiej wysokości, aby pokryło semestralne czesne, warto więc się o nie postarać.

Certyfikat Stypendysty jest dowodem ciężkiej pracy studentów i absolwentów w trakcie semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021. Nagrody odebrało w sumie 12 osób, 9 studentów i 3 świeżo upieczonych absolwentów kierunku (najlepszych, dla których semestr zimowy był ostatnim semestrem studiów). Wśród nagrodzonych były zarówno Panie jak i Panowie.

Nagrody wręczali:

Pani Arleta Chorąży – Dyrektor Departamentu Efektywności Zawodowej Pracowników KGHM PM S.A.,

dr inż. Anna Wojciechowicz – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Lubinie, gdzie prowadzony jest kierunek Górnictwo i geologia,

dr Tadeusz Kierzyk, prof. UJW – Rektor Uczelni Jana Wyżykowskiego.

GRATULUJEMY wyróżnionym i życzymy dalszych sukcesów, nie tylko naukowych, ale także zawodowych i osobistych.

Przypominamy, że rekrutacja na studia trwa – przeczytaj więcej o kierunku studiów Górnictwo i geologia.

Studenckie Koło Naukowe „Wolontariusze” zawsze chętnie angażuje się w pomoc potrzebującym. Mimo gorącego okresu tuż przed sesją egzaminacyjną, członkowie Koła zorganizowali akcję przekazania używanych materacy (przekazanych przez UJW) do Azylu dla bezdomnych psów Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agaty Janik, studentki I roku Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapii. Potrzeby głogowskiego azylu są nadal duże. Członkowie Koła zachęcają do wsparcia tej placówki, a także do adopcji zwierzaków ze schroniska.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie schroniska: http://amicus.glogow.pl/ .

Podobnie jak w roku ubiegłym, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, wspólnie z wydziałami naszej Uczelni, organizuje Konkurs na Najlepszą Pracę Dyplomową. Celem tego konkursu jest m.in. motywowanie studentów do pogłębiania wiedzy i poszukiwania innowacyjnych rozwiązań oraz zachęcanie studentów do podjęcia działań sprzyjających rozwojowi lokalnej gospodarki.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace inżynierskie i magisterskie, przygotowane i obronione w roku akademickim 2020/2021. Prace do nagrody może zgłosić promotor, komisja egzaminacyjna lub Dziekan (zawsze w porozumieniu i za zgodą autora pracy).

Termin zgłoszenia

15 września 2021 r.

Miejsce zgłoszenia

Dziekanat właściwy dla Wydziału (Lubin lub Polkowice).

Ogłoszenie wyników

do 15 listopada 2021 r.

Kontakt

Dziekanat w Polkowicach 767465351, 767465353

Dziekanat w Lubinie 887380093, 887380098

Do pobrania

Regulamin konkursu na Wydziale Zamiejscowym w Lubinie

Regulamin konkursu na Wydziale Nauk Społecznych i Technicznych w Polkowicach

Kształcimy poszukiwanych specjalistów! Reagujemy na potrzeby rynku pracy i to co robimy jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Rekrutacja na studia właśnie ruszyła! Zapoznaj się z naszą ofertą! Idź we właściwym kierunku! Aplikuj już dziś!  

Kształcimy na poziomie inżynierskim, licencjackim oraz magisterskim.

Studia inżynierskie 3,5 letnie prowadzimy na kierunkach:

Górnictwo i geologia – kierunek prowadzony wspólnie z KGHM Polska Miedź S.A.

Zarządzanie i inżynieria produkcji – studia pod patronatem Rexroth Bosch

Mechatronika – studia pod patronatem Rexroth Bosch

Logistyka

Informatyka

Studia licencjackie 3-letnie prowadzimy na kierunkach:

Administracja

Pedagogika

Zarządzanie

Studia magisterskie 2-letnie:

Zarządzanie

Studia II stopnia z podyplomowymi

REKRUTACJA ONLINEWszyscy studenci, którzy złożą dokumenty do 15 lipca, mogą liczyć na promocję w formie niższego czesnego za pierwszy rok studiów. Wszystkie informacje dostępne są TUTAJ:

ZAPRASZAMY!

Już jesienią w murach naszej uczelni odbędzie się interdyscyplinarna konferencja naukowa pod nazwą „Innowacyjność w przemyśle miedziowym”. Wydarzenie zorganizowane zostanie przy współpracy z Centrum Badań Jakości, które w tym roku obchodzi jubileusz 25-lecia istnienia na miedziowym rynku.

List intencyjny w sprawie organizacji konferencji naukowej pomiędzy spółką Centrum Badań Jakości a Uczelnią Jana Wyżykowskiego został już podpisany. 

„Okręg polkowicko-lubiński to miejsce dynamicznego rozwoju gospodarczego oraz prac badawczych i projektowych związanych z rozwojem przemysłu miedziowego. Dostrzegając ich rangę i dwudziestopięciolecie działalności Centrum Badań Jakości, sygnatariusze listu uważają za zasadne podjęcie współpracy mającej propagowanie innowacyjnych osiągnięć związanych z przemysłem miedziowym w ramach wspólnej konferencji naukowej, poświęconej rozwojowi regionu” – czytamy w preambule listu intencyjnego.

Przygotowania do wydarzenia trwają. Obie strony zadeklarowały intencję współpracy w celu realizacji działań na rzecz propagowania prac badawczych oraz projektowych w ramach sesji naukowej. Data konferencji została wpisana już w kalendarz wydarzeń Uczelni Jana Wyżykowskiego. Odbędzie się ona 17 listopada br. w siedzibie głównej w Polkowicach.  

1 czerwca br. rusza rekrutacja na studia w Uczelni Jana Wyżykowskiego. W jaki sposób UJW dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy? Pytamy gospodarza uczelni dra Tadeusza Kierzyka, prof. UJW.

Uczelnia reaguje na potrzeby rynku pracy i to co robimy jest odpowiedzią na to zapotrzebowanie. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku powstał klaster energetyczny zainicjowany przez Burmistrza Polkowic, Łukasza Puźnieckiego. Uczelnia jest członkiem klastra i odpowiadając na jego zapotrzebowanie  złożyliśmy wniosek o utworzenie nowego kierunku studiów o nazwie „Odnawialne źródła energii”. Nie zależnie od tego w naszej ofercie znajduje się wiele, ciekawych kierunków inżynierskich oraz licencjackich. Oferujemy studentom także studia podyplomowe, łączone ze studiami magisterskimi w formule dwóch dyplomów w dwa lata. Na ten krok decyduje się co raz więcej naszych absolwentów. Oferujemy te studia na kierunku „Zarządzanie”.

W 2020 roku uczelnia podpisała kilka znaczących umów z czołowymi pracodawcami w regionie, wśród nich znalazły się spółki o światowym formacie takie jak: KGHM, PeBeKa, Scanway, czy Bosch Rexroth. Jakie korzyści płyną z tej współpracy dla studentów Państwa Uczelni i przyszłych kandydatów na studia? 

Współpraca z tak wielkimi koncernami jest bardzo dużą wartością dodaną dla studentów. Dostęp do kadry zarządzającej, możliwość większej kompatybilności programów z rzeczywistymi potrzebami pracodawców do programów stypendialnych i oczywiście do rynku tych pracodawców. Warto podkreślić, że jesteśmy uczelnią samorządową. Kształcimy nie tylko na kierunkach technicznych, ale również na społecznych. Prowadzimy kierunek administracji samorządowej. Jesteśmy w trakcie negocjacji porozumienia z marszałkiem województwa dolnośląskiego i liczymy na umowę o współpracy w tym zakresie, co może być dodatkowym atutem dla studentów tego kierunku.

Wiele uczelni już teraz rozważa od jesieni wprowadzenie nauki hybrydowej lub online. Jak to wyglądać będzie w murach Uczelni Jana Wyżykowskiego?

Wsłuchujemy się w głosy płynące z rządu. Na razie nie ma rekomendacji, aby wprowadzić kształcenie stacjonarne. Kończymy kształceniem zdalnym. Egzaminy końcowe w czerwcu i w lipcu odbywać się będą przed komisją egzaminacyjną w formie tradycyjnej. Natomiast tkwimy w przekonaniu, że nowy rok akademicki rozpoczniemy już kształceniem w murach naszej uczelni.

Jak zachęcić młodych ludzi do studiowania na UJW? Jakie atuty macie Państwo w rękawie?

Nasza uczelnia jest uczelnią regionalną. Charakteryzuje nas przede wszystkim lokalizacja w dwóch miastach w samym sercu Zagłębia Miedziowego tj.: w Polkowicach oraz w Lubinie. Proszę zwrócić uwagę, że jest to studiowanie blisko domu, a to ma szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach. Wiąże się przecież z bezpieczeństwem naszych studentów. Takim wyróżnikiem jest także niskie czesne. Ponadto mamy bardzo atrakcyjnych partnerów gospodarczych i społecznych. Wspomniane wcześniej KGHM czy zakłady strefy ekonomicznej. W mojej ocenie jest to bardzo ważna kwestia. Nasi studenci mają bowiem dostęp do kadry zarządzającej, która ma nie tylko wysoką, aktualną  wiedzę, ale jest ona wciąż aktualizowana. Po drugie studenci mogą odbywać praktyki u największych pracodawców regionie. W naszych obiektach dysponujemy zapleczem nowoczesnych laboratoriów i pracowni. Posiadamy sale wykładowe o wysokim standardzie, a zajęcia warsztatowe odbywają się ze specjalistami-praktykami w swoim fachu. Zapewniamy programy stypendialne fundowane przez pracodawców. Nasi studenci mają możliwość zgłębiać wiedzę i zainteresowania w kołach naukowych, a co za tym idzie stwarzamy im możliwość uczestnictwa w konferencjach naukowych oraz publikacji najbardziej interesujących prac.  Dysponujemy infrastrukturą dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Stypendia socjalne, zapomogi jak również stypendium Rektora za najlepsze wyniki w nauce. Istotnym elementem jest także dwudziesty okres działalności naszej uczelni. To pokazuje, że jesteśmy podmiotem stabilnym i przewidywalnym. Uczelnią prestiżową, regionalną kształcąca poszukiwanych specjalistów na rynku pracy. Zapraszamy.

Dziękuję za rozmowę.

Z Rektorem, drem Tadeuszem Kierzykiem, prof. UJW rozmawiała Iwona Mierzwiak.