STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE „WOLONTARIUSZE” organizuje zbiórkę dla bezdomnych zwierząt z Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Lubinie.

Zwracamy się z prośbą o przynoszenie:

karmy dla psów i kotów (suchej i w puszkach), smaczków, zabawek oraz koców dla zwierząt.

Dary można składać DO KOŃCA STYCZNIA 2020 r.
w wyznaczonych miejscach(w holach głównych) w budynkach UJW w Polkowicach i w Lubinie.

Liczymy na Wasze gorące serca.
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc i wsparcie.

14.01.2020 roku mieliśmy okazję gościć uczniów klas 7 i 8 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Polkowicach na wykładzie pt. „Bona Sforza i Zygmunt Stary – piękna Włoszka na Wawelu”, który został poprowadzony przez Dziekana UJW dra Jana Walczaka. Był to wykład rozpoczynający cykl wykładów historycznych pt. „Jagiellonowie. Niezwykłe kobiety, które wstrząsnęły Polską Złotego Wieku”, które będą odbywały się w ramach zawartego w ostatnim czasie porozumienia z dwoma lokalnymi szkołami, dzięki któremu Uczelnia Jana Wyżykowskiego objęła patronat naukowy nad Szkołą Podstawową nr 2 w Polkowicach oraz Szkołą Podstawową w Szklarach Dolnych.

17 września br. w Krakowie 60 uczelni podpisało Deklarację Społecznej Odpowiedzialności Uczelni. Przedstawiciele uczelni zobowiązali się do upowszechniania wartości akademickich oraz popularyzowania nauki wśród społeczeństwa. Deklaracja Społecznej Odpowiedzialności Uczelni została zainicjowana dwa lata temu. Przystąpiły do niej wówczas 23 uczelnie, a w czasie tegorocznego Kongresu SON do grona sygnatariuszy dołączyło kolejnych 60. W imieniu naszej uczelni podpis na deklaracji złożył prof. nadzw. dr hab. inż. Stanisław Piesiak.

Dokument stanowi dobrowolne zaangażowanie się szkół wyższych w promowanie idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności w programach edukacyjnych, badaniach naukowych, ale także rozwiązaniach zarządczych i organizacyjnych uczelni. Jego celem jest budowanie szerokiej świadomości społecznej na temat roli uczelni w kształtowaniu warunków dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju.

Co zawiera Deklaracja?

12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej czy dialogu z interesariuszami. W każdej z zasad kierowane są oczekiwania wobec uczelni, sygnatariuszy do rozwijania danego obszaru funkcjonowania uczelni w duchu poszanowania środowiska i solidarności społecznej. Wdrażanie zobowiązań Deklaracji zwiększa otwartość świata nauki na współpracę ze środowiskiem gospodarczym oraz rozwija ofertę dydaktyczną szkół wyższych, aby lepiej kształtować potrzebne dla gospodarki kompetencje, umiejętności i postawy przyszłych pokoleń. Realizacja Deklaracji wzmacnia zdolności organizacyjne i zarządcze uczelni poprzez bardziej efektywne gospodarowanie zasobami, rozwój kadry akademickiej oraz budowanie prestiżu uczeni jako generatora wiedzy i kreatora nowych idei.

„Społeczna Odpowiedzialność Nauki wprowadza podobną logikę do środowiska badawczego i akademickiego. Pomaga w identyfikowaniu szans i możliwości, inspiruje do dialogu między nauką a dziećmi, młodzieżą i seniorami” – podkreślił minister Gowin. (PAP)

Źródło: www.gov.pl/ PAP

19 września odbyło się posiedzenie jury konkursu na najlepszą pracę dyplomową UJW z zakresu nauk technicznych realizowaną z przemysłem.

Został on zorganizowany we współpracy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z UJW. Obradowało jury w składzie: ze strony LSSE Przemysław Bożek wiceprezes, Bogusława Zientek dyrektor Departamentu Projektów Strategicznych oraz Paweł Drankiewicz dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji. Ze strony UJW: dr inż. Gregorz Łomotowski, dr Grzegorz Jastrzębski, dr inż. Robert Kaszuba oraz dr Jan Walczak.

Po prezentacji poszczególnych prac oraz tajnym głosowaniu jury wyłoniło trzy najlepsze z zakresu nauk technicznych, które mają lub mogą mieć zastosowanie w przemyśle. Wszystkie prace zostały przygotowane i obronione przez absolwentów UJW w 2019 na Wydziale Nauk Technicznych. Werdykt komisji konkursowej był następujący:

I miejsce – inż. Anita Kowalska, tytuł pracy: „Analiza logistyki wewnętrznej w zakładzie produkcyjnym Sanden” – promotor dr inż. Robert Kaszuba.

II miejsce – inż. Krzysztof Krupa, tytuł pracy: „Optymalizacja funkcjonowania systemu magazynowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa” – promotor dr inż. Robert Kaszuba.

III miejsce – inż. Tatsiana Sapach, tytuł pracy: „Planowanie i wykonanie testów automatycznych dla aplikacji internetowej” – promotor dr Grzegorz Jastrzębski.

Nagrody zostaną wręczone laureatom podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w UJW 18 października.